اس ام اس (پیامک) ویژه شب قدر

 

تبیان زنجان

 

قدر، فصل نزول انوار رحمانی بر بوستان جانهای روحانی است.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، آبستن سپیده فلاح و رستگاری انسانهای دل سپرده به مهر مهربانترین مهربانان است.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، شب حضور روح و ملایک در محضر امام زمان (عج) است.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، شبی است که در عرصه آن انسان، ره صد ساله را یک شبه طی می کند.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، حاوی نهر نوری است که در زلال پر برکت آن جان مؤمنان از گناه تطهیر می شود.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، طلایه دار فلاح و رستگاری عارفان عاشق و عاشقان بیدل در بین شبهای سال است.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، آوای ایمان را در گوش جان مؤمنان به غیب نجوا می کند.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، شب شناخت قدر خویش است!

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر شبی است که باید شکواییه هجران را درنوردید و به امید وصل و دیدار، بیدار نشست و از جام طهور «سلام» تا مطلع «فجر» سرمست بود.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شبی که باید در عاشقی ثابت‌قدم بود. در طلب کوشید و بیدار ماند و دیدار جست و احیا گرفت و به نیایش پرداخت و کار خیر کرد و صالحات به جا آورد و به نیازمندان رسید و دانایی طلبید و به دانش‌آموزی پرداخت.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، شبی که باید به یاد روی محبوب عزیز، آن یار پنهان رخسار، با دردمندی‌های عاشقانه نالید و دیدار او را از خدای طلبید.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، شبی که شیاطین در بند اسارتند و آدمیان ایمن از آنها.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شبی که در آن خطاب می‌آید: کجایند جوانمردان شب‌خیز که در آرزوی دیدار، بی‌خواب و بی‌آرام بوده‌اند و در راه عشق شربت بلا نوشیده‌اند، تا خستگی ایشان را مرهم گذاریم و اندر این شب قدر ایشان را با قدر و منزلت گردانیم؛ که امشب، شب نوازش بندگان است و وقت توبه گنهکاران.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شبی است که «لیلة البراتش» خوانند:

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن شب قدر که این تازه براتم دادند

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، فصل نزول آیات رحمانی بر بوستان جان‌های روحانی است.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، گاه رویش جوانه‌های الغوث الغوث بر عرصه لب‌های تائب است.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، بهترین منزلگاه نیایش‌گران سرسپرده به مهر حق است.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، وقت شناخت قدر خویش است.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، بهترین گاه آرایش صحیفه دل مؤمنان به زیور ذکر خداست.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، بزرگ‌ترین میدان‌گاه سبقت گرفتن اولاد آدم در خیرات است.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، آوای ایمان را در گوش جان انسان‌ها ترنم می‌کند.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، فاصله مُلک و ملکوت را به حداقل ممکن می‌رساند.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، گشاینده پنجره کشف و شهود بر منظر روح عارفان است.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

شب قدر، لاله‌ای شکفته در کویر شب‌های عادی سال است.

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قدر

تبیان زنجان

آی فقیران غنی، کجایید که شبهای قدر آمده است؟!

اس ام اس شب قدر/اسمس شب قدر/پیامک شب قد

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید